Koronadan sonra dünya nasıl bir yer olacak?

Koronadan sonra dünya nasıl bir yer olacak?
Londra Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve ekonomi-politik bölümü öğretim üyesi Ali Burak Güven, korona salgını sonrasında Dünya’nın nasıl bir yer olacağına dair soruları yanıtlıyor.

Korona sonrası dünya: Kamucu politikalar güçlenecek Londra Üniversitesi uluslararası ilişkiler ve ekonomi-politik bölümü öğretim üyesi Ali Burak Güven, korona salgını sonrasında Dünya’nın nasıl bir yer olacağına dair soruları yanıtlıyor. * Dünyaya ilişkin hafif senaryoda devletçi, kamucu bir yaklaşım öne çıkacak. * Biraz distopik noktaya gitmek söz konusu olabilir. Güvenli olan birçok işkollarında bile çok ciddi hasarlar olabilir. * Geçmişte çok az ülkede gördüğümüz yüzde 20, 30, 40’lık işsizlik oranlarının yaşanabileceği noktaya vardığımız zaman birçok şey anlamını yitirecek. * Korona virüsün getirdiği sosyal siyasal çalkantının birebir sonuçlarından birisi merkezi otoritenin öneminin altını çizmesi. Merkezi otoritereler güçlerini sağlamlaştırmak yoluna gideceklerdir. Sağ veya sol siyasetin kendi kodlarından bağımsız, zorunluluğun dayattığı bir durum. * Otoriter toplumlarda sosyalizm için hazırlıkları olan örgütlülükler zayıflamış durumda. ABD bunun dışında olabilir. Ama Filipinler, Brezilya, İngiltere ve Türkiye’de durum ortada... Kısa ve orta vadede buradan ilerici yeni bir yapılanmaya gidilmesi ihtimali zor. * Türkiye’de devletin koronavirüsle ciddi anlamda mücadele edebilmesinin ön koşulu kendisini destekleyen dar zümrenin iktisadi çıkarları ile çatışmayı göze alması. Bunu yapamayacağı için, son derece pasif bir kriz yönetimi geliştirilmiş durumda. * Her siyasi aktör, bu kriz sırasında alınan karar ve tutumların siyasi bekalarına nasıl etki edeceğini hesaplamaya çalışıyordur. Kartların yeniden karılabileceği bir nokta.

Podcast