Pandemi döneminde yeni muhalif hareketler

Pandemi döneminde yeni muhalif hareketler
Korona önlemlerine karşı eylemler ne anlama geliyor?

Dünyada yükselen yeni muhalif seslerin pandemi ile ilişkisi ne? Korona önlemlerine karşı eylemler ne anlama geliyor? Pandemiye karşı devletleri gerekli önlemleri almamakla suçlayanlar ile devletin aldığı önlemleri eleştirenler yeni politik hareketlerin iki ucunu oluşturuyor. Bazı yazarlar salgınla savaş adına yapılan müdahalelerin yaşam alanlarını kısıtladığını iddia ederken bazıları da yeteri kadar müdahaleci olmamakla eleştiriyor. Arendt’in kullandığı “Kriz” kavramı bu süreci açıklayabilir mi? İnsanlar arası iletişimin imkansız hale gelmesi kriz insanları çözülmüş olanın yerine ne koyabileceğimizi düşündükleri ölçüde politik olarak yeninin inşa edilmesi boyutunu içinde barındırıyor. Sağ eylemler kadar anarşist düşünceler de yaygınlaşıyor. Sol örgütlerin sınırların göçmenlere kapatılmasını eleştiren eylemler, temel gelir taleplerinin arttığı görülüyor. Betül Yarar, yükselen politik hareketlere koronavirüs önlemlerine karşı yapılan eylemlere odaklanarak farklı bir ışık tutuyor.

Podcast