Tarihin asi dervişleri Kalenderiler 1

Tarihin asi dervişleri Kalenderiler 1
Moğol akınlarından kaçarak Anadolu’ya geçen dervişler, çöküş sürecine girmiş bir Selçuklu ile karşılaştılar. Selçuklu, bu dervişlerin yer aldığı isyanları ancak Frenk askerleri ile yenilgiye uğratabildi.Moğol akınlarından kaçarak Anadolu’ya geçen dervişler, çöküş sürecine girmiş bir Selçuklu ile karşılaştılar. Selçuklu, bu dervişlerin yer aldığı isyanları ancak Frenk askerleri ile yenilgiye uğratabildi. Ancak Selçuklu yıkıldı ve Kalenderiler Osmanlı’nın kuruluşunda kurucu öğe oldular ve Balkanların kolonileştirilmesinde önemli roller üstlendiler. Bektaşiliğin ve Anadolu Aleviliğinin harcında önemli bir etkisi olan Kalenderiler, Osmanlı’nın kuruluşundaki zımni anlaşmaya uymaması üzerine çıkan isyanlarda yine baş roldeydiler. Ahmet Orhan ve Süreyya Tamer, “yaşadıkları toplumun nizamına karşı çıkararak dünyayı kaale almaya değer görmeyen ve bu düşünce tarzının günlük hayat ve davranışlarıyla da açığa vuran tasavvuf akımı” olarak tanımlanan Kalenderilerin tarihteki rollerini ve kültürlerini anlatıyor.

Podcast