Tarihin asi dervişleri Kalenderiler 2

Tarihin asi dervişleri Kalenderiler 2
Ahmet Orhan ve Süreyya Tamer, “yaşadıkları toplumun nizamına karşı çıkararak dünyayı kaale almaya değer görmeyen ve bu düşünce tarzının günlük hayat ve davranışlarıyla da açığa vuran tasavvuf akımı” olarak tanımlanan Kalenderilerin tarihteki rollerini ve kültürlerini anlatıyor.

Ahmet Orhan ve Süreyya Tamer, “yaşadıkları toplumun nizamına karşı çıkararak dünyayı kaale almaya değer görmeyen ve bu düşünce tarzının günlük hayat ve davranışlarıyla da açığa vuran tasavvuf akımı” olarak tanımlanan Kalenderilerin tarihteki rollerini ve kültürlerini anlatıyor.

Podcast