Altılı Masa'nın sektörlere ilişkin vaatleri: Tarım ve çiftçiye destek

Altılı Masa'nın sektörlere ilişkin vaatleri: Tarım ve çiftçiye destek

Altılı Masa, ortak mutabakat metninde, farklı sektörlere ilişkin uygulanacak politikalardan bahsedildi.

CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masa, bugün ‘ortak politikalar mutabakat’ metnini açıklıyor.

Altılı masanın farklı sektörlere ilişkin önerilerinden öne çıkanlar şöyle:

* Tarım ve Orman Bakanlığı’nı “Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanlığı” olarak yeniden yapılandıracağız.

* Her 5 yılda bir tarım ve hayvancılık sayımı yapacağız. Türkiye Tarım Veri ve Bilgi Sistemi kurarak, hayvan kayıt, süt kayıt, çiftçi kayıt gibi tüm veri tabanları uygulamalarını entegre edeceğiz.

Tarımda indirimli elektrik

* Çiftçilere kullandığı gübre maliyetinin yüzde 50’sini destek olarak geri vereceğiz. Çiftçilere kullandığı tohum maliyetinin yüzde 50’sini destek olarak geri vereceğiz. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacağız.

* Tarımsal sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız.

* Tarımsal ürün alım fiyatlarını ekim öncesi ilan edeceğiz.

* Tarımda çalışan kadın ve 30 yaş altındaki gençlere sosyal güvenlik prim desteği sağlayacağız.

* Veterinerlik hizmetlerinde kullanılan aşıların yerli üretimini teşvik edeceğiz. Suni tohumlamayı ücretsiz hale getirerek yaygınlaştıracağız. Okulda ücretsiz yemek ve okul sütü gibi programlarla sektörü destekleyeceğiz.

* Köy okulları ve sağlık ocaklarını yeniden açacağız.

'Yüksek teknoloji' vurgusu

* İmalat sanayi ihracatında yüksek teknolojili ürünlerin payını yüzde 10’lara, orta-yüksek teknoloji yoğunluğunu yüzde 40’lara taşıyacağız.

* Ülkemizin Avrupa Birliği yenilikçi ekosistemi içerisinde aktif olarak bulunmasını temin edeceğiz.

* Yeni nesil Yeşil OSB’lerin kurulmasını ve mevcut olanların dönüştürülmesini sağlayacak, tüm OSB’ler bünyesinde Dijital ve Yeşil Dönüşüm Merkezleri kuracağız.

* OSB’ler bünyesinde ilgili paydaşların yönetiminde bulunduğu Teknoloji Liseleri kuracağız.

* Türkiye’nin uydu geliştirme, uydu fırlatma çalışmalarını hızlandıracak, sivil ve askeri amaçlı uydu programlarını birleştirecek, bu alandaki kritik teknolojilerin yerlileştirilmesine öncelik verecek, yerlilik oranını en az yüzde 50’nin üzerine çıkaracağız.

* Savunma sanayiinde halihazırda düşük olan yerlilik oranını 10 yıl içerisinde gerçek anlamda yüzde 80’lere çıkartacağız.

* Elektrikli araç şarj istasyonu ağını 2025 itibariyle tüm Türkiye’de hazır hale getireceğiz. (Kısa Dalga)