Araştırma: Gençlerin yüzde 80'inden fazlası Türkiye'den gitmek istiyor

Araştırma: Gençlerin yüzde 80'inden fazlası Türkiye'den gitmek istiyor
Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile KONDA Araştırma'nın gençlerle görüşerek hazırladığı anketin sonuçları yayınlandı.

'Gençlerin İhtiyaçları Araştırması' başlıklı araştırma 6 Mayıs- 11 Haziran tarihlerinde yapıldı. Araştırmaya 17-30 yaş arası 1.542 kişi katıldı. Katılımcıların yüzde 57’si kadın, yüzde 41,3’ü erkekti.

Araştırmaya katılan her 5 gençten birinin üniversite öğrencisi olduğu görüldü. Araştırmaya katılan üniversite mezunu işsizlerin oranı yüzde 7,5 iken mezun çalışanların oranı ise yüzde 6,8.

10 bin TL ve üzeri hane gelirine sahip gençlerin oranı yüzde 17,3'ken 5 bin ile 10 bin TL arası hane gelirine sahip gençlerin oranı yüzde 30,5 olduğu belirlendi.

Gençlerin yaklaşık yüzde 20’sinin aylık hane gelirinin de 500 TL’den az olduğu kaydedildi.

10 KİŞİDEN DÖRDÜ AİLESİNDEN HARÇLIK ALMIYOR

Araştırmada öne çıkan sonuçlar şöyle:

* Gençlerin yüzde 38’i burs, geri ödemeli veya geri ödemesiz KYK almıyor. Yüzde 26,1’i geri ödemesiz, yüzde 18,9’u geri ödemeli KYK bursu alıyor. Yüzde 5’i STK’lardan burs alıyor.

* Yüzde 7’si tek başına yaşarken, dörtte biri 3 kişi, üçte biri ise 4 kişi ile, beşte biri ise 5 ve üzerinde kişiyle birlikte yaşıyor.

* Her 5 katılımcıdan 1’inin aylık hane geliri 500 TL’den azken, katılımcıların yarısından fazlasının aylık hane geliri 5 bin TL’den az.

- Katılımcıların yüzde 37’si ailesinden herhangi bir harçlık almıyor. Çalışanlarınsa yaklaşık yarısının çalıştıkları işten kazançları asgari ücretten daha düşük.

* Yüzde 37’si devlet yurdunda kalıyor, kalacak; yüzde 34,2’si aile yanında, yüzde 19,1’i öğrenci evinde kalıyor.

YARISININ KENDİNE AİT ODASI YOK

* Yüzde 44,7’sinin kendisine ait bir odası bulunmuyor.

* 5’te 1’i barındıkları evdeki ve yurttaki şartları insani bulmuyor.

* Sadece yüzde 30,6’sı yaşadığı çevreyi güvenli buluyor. 3’te 1’i barındığı yurttaki evleri yeterli buluyor.

* Geçen yıl gençlerin sadece 5’te 1’i beslenme için 40 TL’den fazla harcarken bu yıl bu oran 5’te 3’e çıkmış.

* Yüzde 48,9’u ekonomik sebeplerden ötürü tedavisini ertelemiş.

* Yüzde 66’sı mobil internete ve sadece yüzde 64,5’i bilgisayara sahip.

* Yüzde 71,3’ü Türkiye’de bir gelecek hayal etmiyor. Yüzde 81,6’sı imkanı olsa yurtdışında yaşamak istediğini söylüyor. (ANKA)

Gündem