'Dezenformasyonla mücadele'nin gizemli merkezi: Hangi mevzuata göre çalışıyor, kaç kişi çalışıyor, koordinatörü nasıl atandı?

'Dezenformasyonla mücadele'nin gizemli merkezi: Hangi mevzuata göre çalışıyor, kaç kişi çalışıyor, koordinatörü nasıl atandı?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın, “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi”nin kuruluş ve çalışma şekline ilişkin sorduğu sorulardan kritik olanlara yanıt vermedi. Yanıtsız kalan sorular: Merkez hangi mevzuata göre çalışıyor, kaç kişi çalışıyor ve koordinatörü nasıl atandı?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bünyesinde kurulan “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi”nin çalışma usul ve esaslarının hangi mevzuata dayalı olduğunu, Merkez’de kaç kişi çalıştığını, A Haber’den Merkez’in koordinatörlüğüne getirilen İdris Kardaş’ın bu göreve nasıl getirildiğini açıklamadı. Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın sorularına verilen cevaplarda, Merkez’de çalıştırılan, “başka kamu kurum ve kuruluşlardan personel”in hangi kurumlardan olduğu da açıklanmadı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına, CİMER aracılığıyla “sansür yasası” çıkarılırken kurulan “Dezenformasyonla Mücadele Merkezi”ne ilişkin 7 soru sordu. Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde sorulan 7 sorudan bazılarına yanıt verilmedi.

TGS, Dezenformasyonla Mücadele Merkezine ilişkin sorulara yanıt geldiğini duyurarak soru ve cevapları paylaştı. Sorular ve verilen yanıtlardan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bazı soruları yanıtsız bıraktığı görüldü. TGS'nin CİMER aracılığı ile yönelttiği sorular ve yanıtları şöyle:

Soru 1: Dezenformasyona Mücadele Merkezi’nin teşkilat şemasındaki yeri nerededir? Hangi daire başkanlığına bağlıdır?

Cevap: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Türkiye’ye yönelik dezenformasyon faaliyetlerini takip etmek ve dezenformasyonla mücadele etmek üzere Başkanlık makamına bağlı olarak Makam oluruyla kurulmuştur.

Soru 2: Dezenformasyona Mücadele Merkezi hangi yasal dayanakla kurulmuştur?

Cevap: Başkanlığımıza, 24/07/2018 tarihli ve 14 Sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi çerçevesinde “Kamuoyunun ve ilgili makamların zamanında ve doğru bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki etkisinin belirlenmesine ait hizmetleri yapmak” ve (f) bendi çerçevesinde “Türkiye hakkındaki propaganda faaliyetlerini takip etmek, değerlendirmek ve bunlara karşı sorumlu kamu kurumları ile işbirliği yapmak, gerekli tedbirleri almak” görevleri verilmiştir.

"HANGİ MEVZUATA GÖRE ÇALIŞIYOR" SORUSU CEVAPSIZ KALDI

Soru 3: Merkezin çalışma usul ve esasları hangi mevzuatla düzenlenmiştir?

Cevap verilmemiştir.

Soru 4: Merkezin yetki ve görevleri nelerdir? Merkez hangi faaliyetlerde bulunmaktadır?

Cevap: Merkez, Türkiye aleyhin yürütülen psikolojik harekat, propaganda, algı operasyonu, iç ve dış dezenformasyon faaliyetlerini takip ederek ülkemize yönelik manipülasyon ve dezenformasyona karşı faaliyet göstermektedir.

Başkanlığımızın internet sayfasında (https://www.iletisim.gov.tr/turkce) haftalık “Dezenformasyon Bülteni” yayımlanmaktadır. Merkezin faaliyetleri kamuoyunun erişimine açık olup mezkur faaliyetlere bilgi edinme hakkının kullanılmasına ihtiyaç duyulmaksızın Başkanlığımızın internet sitesinden (https://www.iletisim.gov.tr/turkce/dezenformasyon-bulteni) ulaşılabilmektedir.

PERSONEL ÇALIŞTIRILAN "DİĞER KURUM VE KURULUŞLAR" NERESİ?

Soru 5: Merkezin kaç kişilik kadrosu vardır? Bu kadroların unvanları nedir?

Cevap: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi; koordinatör, uzman, uzman yardımcısı, sözleşmeli personel, diğer kamu kurum ve kuruluşlarından görevlendirilen personel ile çalışmalarını yürütmektedir.

Merkezin kadro sayısı ve bu kadroların unvanları hakkındaki sorularımıza cevap verilmemiştir.

BELİRSİZ BÜTÇEYLE ÇALIŞMA

Soru 6: Merkezin bütçesi ne kadardır?

Cevap: Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nin müstakil bütçesi bulunmamaktadır.

Soru 7: A Haber yazarıyken Merkez koordinatörü olarak atanan ve bürokrat olmayan İdris Kardaş’ın istihdamı ne şekilde yapılmıştır? Merkez koordinatörü olmak için aranan şartlar nelerdir? Bu atamanın yasal dayanağı nedir?

Cevap verilmemiştir.

Gündem