İktidara gelmenin anahtarı: 10 milyon seçmeni aşan Z kuşağı

İktidara gelmenin anahtarı: 10 milyon seçmeni aşan Z kuşağı
İktidar hazırlığında olan Millet İttifakı’nın seçimi kazabilmesi için iki kesimi çok iyi anlaması gerekiyor: Z kuşağı ve kadınlar. Genç nüfusun sorunları bölgelere göre farklılık gösteriyor.

HÜSEYİN ÇALIŞKANER


Türkiye 1 yıl içinde ülkenin kaderini değiştirecek bir seçime hazırlanıyor. Dış politikadan iç politikaya ekonomiden hukuka birçok alanda değişim beklentisi içinde.

Millet İttifakı yeni dönemde iktidara hazırlanıyor. İktidar hazırlığında olan Millet İttifakı’nın seçimi kazabilmesi için iki kesimi çok iyi anlaması gerekiyor. Bu kesimlerden biri yeni oy kullanacak olan 'Z kuşağı' diğeri de kadınlar.

2023 yılında 64 milyon seçmen sayısına % 16'sı ilk kez oy kullanacak olan Z kuşağından oluşacaktır.

Bunun rakamsal karşılığı ise 10 milyondan fazla yeni seçmen demektir.

Genç nüfus bölgelere göre farklılık gösterirken aynı zamanda genç nüfusun sorunları da bölgelere göre farklılıklar arz etmektedir.

Genç nüfusun dağılımına kısaca bakacak olursak TÜİK verilerine göre;

2020 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, %23,4 ile Hakkari oldu. Bu ili %22,5 ile Şırnak ve %21,8 ile Siirt izledi.

Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, %12,5 ile Muğla, %12,8 ile Sinop ve Balıkesir oldu.

harita.jpg

Yoğunluk haritasına baktığımızda en yüksek oranın Güneydoğu Anadolu’da olduğu görülmektedir.
Dolayısı ile gençler için politikalar oluşturulurken bölgesel sorunlara eğilip bölgeye özel politikalar gerçekleştirilmelidir. Toptancı bir yaklaşım gençler üzerinde etkili olmayacaktır.

Z kuşağının ortak özelliklerini belirli başlıklarda aşağıdaki gibi toparlayabiliriz:

1- Çevreye duyarlı
2- Hayvan haklarına duyarlı
3- Dünyayla ve ülkeyle bütünleşik
4- Bilgiye çok hızlı erişime sahip
5- Merhametli
6- Kendi haklarının bilincinde
7- Sosyal medya kullanım oranları çok yüksek

Bölgesel fark gözetmeksizin gençlerin temel sorunlarını ana başlıklarda toparlayacak olursak sıralamayı aşağıdaki oluşturabiliriz:

1- Kalitesiz eğitim
2- İstihdam ( işsizlik )
3- Uyuşturucu bağımlılığı
4- Asosyallik
5- Apolitize olmaları

Ancak yukarıda da belirtiğimiz üzere gençler için bölgesel bazda politikalar üretilmelidir.
Temel sorunlar aynı olsa da bölgeden bölgeye farklılıklar gösteren sosyolojik ve ekonomik sorunlar vardır.

Örneğin Güneydoğu’da iktidar her ne kadar iktidar kitap dağıtıyor olsa da gençlerin kitaba erişiminde ciddi sıkıntılar vardır.

Birçok ilde yurt ve barınma sorunundan kaynaklı gençler cemaatlerin eline düşmektedir.
Güneydoğu'daki gençler aynı zamanda illegal yapıların da içine çekilmektedir.
Batıdaki gençlerde ise uyuşturucu en ciddi sorunlar arasındadır.

Gençlerin tamamına yakını kamu kurum ve kuruluşlara güvenmemektedir. Temel olarak halkın çoğunluğu kamu kurum ve kuruluşlarını güvenmemekte. Ancak bu oran gençlerde çok daha yüksek.

Gençlerde yaşanan en belirgin sorunlardan birisi ise aidiyet duygusunu yitirmiş olmalarıdır. Kendilerini bu ülkeye ait hissetmiyor olmaları bu kesimde ciddi bir boşluk yaratmaktadır.
Son yaptığımız araştırmada gördük ki % 62,3 ü başka bir ülkede yaşamak istemektedir.

grafik.jpg

TÜİK verilerine göre gençlerin her geçen gün istihdam alanları daralmakta.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı %28,3

Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işgücüne katılma oranı, 2019 yılında %44,4 iken 2020 yılında %39,1 oldu.

Genç erkeklerde işgücüne katılma oranı 2019 yılında %55,9 iken 2020 yılında %50,1 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %32,6 iken 2020 yılında %27,5 oldu.

Gençlerde işsizlik oranı, 2019 yılında %25,4 iken 2020 yılında %25,3 oldu.

Genç erkeklerde işsizlik oranı 2019 yılında %22,5, 2020 yılında %22,6 olurken genç kadınlarda bu oran 2019'da %30,6, 2020'de %30,3 oldu.

Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında %26,0 iken 2020 yılında %28,3 oldu.

Genç erkeklerde ne eğitimde ne istihdamda olanların oranı 2019 yılında %18,3 iken 2020 yılında %21,2 olurken genç kadınlarda bu oran 2019 yılında %34,0 iken 2020 yılında %35,7 oldu.