'İş bırakma eylemine' katılan aile hekime ceza, mahkemeden döndü

'İş bırakma eylemine' katılan aile hekime ceza, mahkemeden döndü

Mahkeme, “Kamu görevlilerinin toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılmalarında demokratik bir toplumda herhangi bir sakınca bulunmadığı açıktır” dedi.

İzmir Karşıyaka’da görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi bir aile hekimine, sendikalar ve sağlık meslek örgütlerince verilen “1 günlük iş bırakma eylemine” katıldığı için disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında da hekime 12 ihtar puanı verildi. Genel Sağlık-İş, kararı yargıya taşıdı. İzmir 5. İdare Mahkemesi’nde iptal davası açıldı. Cumhuriyet'ten Sena Yaşar'ın haberine göre Mahkeme, eylemin, “izinsiz işe gelmemek” kapsamında değerlendirilemeyeceğine ve ihtar puanının da iptaline karar verdi.

Mahkeme, “Kamu görevlilerinin toplantı, gösteri ve iş bırakma eylemlerine katılmalarında demokratik bir toplumda herhangi bir sakınca bulunmadığı açıktır” dedi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Dr. Derya Uğur, “İdarelerin anlamamakta ısrar ettiği ‘iş bırakma eylemlerinin, sendikal faaliyette bulunma özgürlüğü’ kapsamında bulunduğu ‘bir kez daha’ tescillenmiştir. Sendikalar, emek örgütleridir. Elbette sahada var olacaklardır” ifadesini kullandı.