İstanbul ve Diyarbakır Barosu'ndan suç duyurusu, İzmir ve Adana'dan protesto eylemi: Daire başkanı ve üyeleri görevden alınsın

İstanbul ve Diyarbakır Barosu'ndan suç duyurusu, İzmir ve Adana'dan protesto eylemi: Daire başkanı ve üyeleri görevden alınsın
İstanbul Barosu, 'Can Atalay’la ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını yerine getirmedikleri' gerekçesiyle Yargıtay 3. Ceza Daire hakkında suç duyurusunda bulundu. Diyarbakır Barosu 3.ceza dairesi başkan ve üyelerinin görevden el çektirilmesini talep ederken, İzmir ve Adana Baroları da protesto eylemi yaptı.

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında, Hatay Milletvekili ve Baromuz Üyesi Av. Şerafettin Can Atalay’ın bireysel başvurusuyla ilgili Anayasa Mahkemesi tarafından verilen hak ihlali kararını yerine getirmemek suretiyle, yargıya duyulan güveni zedeledikleri, “görevi kötüye kullanmak” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunu işledikleri gerekçesiyle Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde, “Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararında belirtildiği şekilde ve yeniden yargılama yapmaya yetkili makam olarak İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ne dosyayı iade etmesi gerekirken Türk Hukuk sisteminde yeri olmayan Anayasa Mahkemesi kararına “UYMAMA” şeklinde bir karar vermiştir. Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Anayasa’nın 153/6 maddesinde yer alan ‘Anayasa Mahkemesi kararları Resmî Gazete'de hemen yayımlanır ve yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar.’ şeklindeki açık hükmüne rağmen bu kararı vermesi TCK’nın 257.maddesi bağlamında görevin kötüye kullanması ve TCK’nın 109. maddesi bağlamında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturacak niteliktedir.” denildi.

Yargıtay yüksek disiplin kurulu ve HSK’ye şikayet edildi

İstanbul Barosu Başkanı Av. Filiz Saraç tarafından Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı ve Üyeleri hakkında Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu’na verilen suç duyurusu dilekçesi, ayrıca disiplin yönünden de takdir ve ifası için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu ile Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanlığı’na gönderildi.

Diyarbakır Barosu'ndan başvuru

Diyarbakır Barosu Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkan ve üyeleri hakkında Yargıtay Yüksek Diplin Kurulu ve Yargıtay 1. Başkanlar Kuruluna başvuruda bulundu.

Baro başvurusunda, 3.ceza dairesi başkan ve üyelerinin görevden el çektirilmesini talep etti.

İzmir ve Adana Barosu'ndan Yargıtay’a tepki protestosu

Yargıtay’ın, Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklu Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekili Can Atalay hakkında verdiği hak ihlali ve tahliye kararını tanımamasına yönelik bir tepki de barolardan geldi.

İzmir Barosu, konuya ilişkin adliye önünde basın açıklaması yaptı.

Açıklamada konuşan İzmir Barosu Başkan Yardımcısı Zöhre Dalkıran, “Özgürlüklerin kısıtlandığı, askıya alındığı, hakların ihlal edildiği her gündemde, İzmir Barosu, üyeleriyle beraber direndi; hakların ve özgürlüklerin kararlı bir savunucusu oldu. Bugün yine, çok ağır bir hak ihlaline, bir yargı darbesine karşı, hukuku savunmak için bir aradayız” dedi.

Adana

Adana Barosu da adliye önünde yaptığı açıklama ile Yargıtay’ın kararını protesto etti. (Kısa Dalga)