Öğretmenler AYM önünde 'meslek nöbeti' tutacak

Öğretmenler AYM önünde 'meslek nöbeti' tutacak
14 eğitim sendikası, CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali istemiyle açtığı davanın yarın esastan görüşülmesi nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nin önünde nöbet tutacak.

Eğitim-İş, sendikaların genel başkanları ve yöneticilerinin katılımıyla yarın saat 10:00’dan itibaren Anayasa Mahkemesi önünde 'meslek nöbeti' tutulacağını duyurdu.

CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iptali için 8 Nisan 2022'de Anayasa Mahkemesi’nde dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi, 9 Kasım’da başvuruyu esastan görüşecek. Eğitim Sen’in, kanuna bağlı olarak Millî Eğitim Bakanlığı’nın çıkardığı yönetmeliğe karşı açtığı davada ise Danıştay incelemesi sürüyor.

Kanun uyarınca, kariyer basamakları sınavı ise 19 Kasım’da yapılacak. Öğretmenler bu sınava göre; uzman, başöğretmen ve öğretmen olarak ayrılacak, öğretmenleri maaşları ise buna göre belirlenecek.

CHP’nin Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuru gerekçesi şöyle:

“Kanun koyucu kariyer basamaklarında ilerleme şartını (uzman öğretmen veya başöğretmen unvanına sahip olmak için yapılacak yazılı sınava başvuru şartını: mesleki gelişim alanlarında öğretmenler bakımından uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları/uzman öğretmenler bakımından başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlama) belirleme yetkisini Milli Eğitim Bakanlığı’nın uhdesine bırakmak suretiyle; temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmasının sınırlarını düzenleyen Anayasa’nın 13. maddesinde yer alan kanunilik kaydına halel getirmiş, demokratik toplumun gereklerine riayet etmemiştir.

Eğitim hakkının kullanılması için gerekli olanağı ve fırsatı sunma yükümlülüğü olan devletin, bu yükümlülüğü tam manasıyla ifası, iyi yetişmiş, donanımlı öğretmenlerle mümkündür. Aksi bir tutum, eğitim hakkının kısıtlanması sonucunu doğuracaktır. Kanun koyucu da bu şartın yürütme tarafından tespit edilmesine cevaz vererek; hakkın kısıtlanmasının önünü açmıştır. Kaldı ki demokratik bir toplum, eğitim hakkının herkese nitelikli bir biçimde tanınmasını gerektirir. Tüm bu nedenlerle anılan bent ve ibare, Anayasa’nın başlangıç bölümüne, 5, 10, 13, 17, 42 ve 58’inci maddelerine aykırıdır."

SENDİKALAR NÖBET TUTACAK

Eğitim-İş’in açıklamasında “Genel Başkanımız Kadem Özbay, Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz, katılımcı diğer sendikaların genel başkanları ve merkezyönetim kurulu üyeleri ile 9 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 10.00’dan itibaren Anayasa Mahkemesi önünde 'Meslek Nöbeti' tutacağız” dendi. (ANKA)

Gündem