Prof. Dr. Kaboğlu'ndan OHAL çıkışı: Bir ay yeterliydi, 3 ay aşırı uzun

Prof. Dr. Kaboğlu'ndan OHAL çıkışı: Bir ay yeterliydi, 3 ay aşırı uzun
CHP milletvekili Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, OHAL ilanını yorumladı: Velev ki OHAL ilanının zaruri imkanlar sağladığı varsayılsın; bu durumda dahi, OHAL süresinin neden bir ay değil de üç ay olduğu anlaşılamamaktadır.

CHP İstanbul Milletvekili, Anayasa hukukçusu İbrahim Kaboğlu, 10 kentte üç ay süreyle OHAL kararını değerlendirdi. Üç ayın gereksiz ve uzun bir süre olduğunu vurgulayan Kaboğlu, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’un olağanüstü hâl ilanına gerek kalmaksızın, afetle mücadelede idareye önemli yetkiler verdiğini belirtti.

Kaboğlu yaptığı yazılı açıklamada şu değerlendirmelere yer verdi:

"Bu Kanun'un, uygulandığı afet bölgelerinde vali ve kaymakamlara olağan zamanda sahip olmadıkları yetkilerin verilmesi suretiyle özellikle arsa, bina, araç, tıbbi malzeme, ilaç, yiyecek, giyecek gibi mal temini ve afet bölgelerinde askeri güçlerden vali ve kaymakamın talep ettiği yardımların gerçekleştirilmesi mümkündür.

Ayrıca, afet bölgesi ilanıyla borç ertelemesi ve vergi muafiyeti olanağı da sağlanmaktadır.

Şu hâlde, olağanüstü hal rejimine geçilmeden de yürütmenin ve idarenin elinde depremlerin yarattığı yıkıma karşı kullanılabilecek yeterli araç vardır.

7269 sayılı Kanun’un sunduğu olanaklar nedeniyle OHAL ilanının gereksiz olmasının yanında, üç aylık süre de ölçüsüz şekilde uzundur.

Velev ki OHAL ilanının bu açıdan (ne olduğu meçhul) başka zaruri imkanlar sağladığı varsayılsın; bu durumda dahi, OHAL süresinin neden bir ay değil de üç ay olduğu anlaşılamamaktadır.

7269 sayılı Kanun'da, vali ve kaymakama tanınan olağanüstü yetkiler için olağan olarak 15 günlük bir süre belirlenmişken on ilde meydana gelen depremler sonrası ilan edilen OHAL için öngörülen üç aylık aşırı uzunluktaki sürenin hiçbir açıklaması yoktur.”

Kaboğlu seçimlere aylar kala OHAL Cumhurbaşkanı Kararnamesi aracılığıyla temel haklar, kişi hakları ve ödevleriyle siyasi haklar ve ödevlerin askıya alınabileceğine dikkat çekerek, 7269 sayılı Kanun ile 2935 sayılı OHAL Kanunu var iken depremleri bahane ederek Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin çıkarılmaması gerektiğini vurguladı. (Kısa Dalga)

Gündem