Son tarih 1 Temmuz 2023: Bankalar Birliği'nden karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçları açıklaması

Son tarih 1 Temmuz 2023: Bankalar Birliği'nden karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçları açıklaması
Türkiye Bankalar Birliği, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, gerçek ve tüzel kişilerin vadesi 1 Ekim 2022’den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödemesi veya yapılandırması durumunda, Risk Merkezi'ndeki kayıtlarının bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği, yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, gerçek ve tüzel kişilerin vadesi 1 Ekim 2022’den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödemesi veya yapılandırması durumunda, Risk Merkezi'ndeki kayıtlarının bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağını duyurdu.

Türkiye Bankalar Birliği, Resmi Gazete’de bugün yayınlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye dair yazılı açıklama yaptı. Birliğin açıklamasında; gerçek ve tüzel kişilerin vadesi 1 Ekim 2022’den önce dolan karşılıksız çek, protestolu senet ve kredi borçlarını 1 Temmuz 2023'e kadar ödemesi veya yapılandırması durumunda, Risk Merkezi'ndeki kayıtlarının bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacağı belirtildi. Türkiye Bankalar Birliği tarafından yapılan açıklama şöyle:

“BELİRTİLEN BORÇLARINIZIN 1 TEMMUZ 2023 TARİHİNE KADAR TAMAMININ ÖDENMESİ VEYA YENİDEN YAPILANDIRILMASI DURUMUNDA, RİSK MERKEZİ NEZDİNDEKİ BU KAYITLARINIZ DİKKATE ALINMAYACAKTIR”

“Düzenleme, gerçek ve tüzel kişilerin karşılıksız çek, protestolu senet, bireysel ve ticari nitelikli kredi kartı dahil tüm kredi borçlarını kapsamaktadır. Borçların vadesinin (son ödeme tarihinin) 1 Ekim 2022 tarihinden önce olması ve 1 Ekim 2022 tarihi itibariyle kısmen veya tamamen ödenmemiş olması gerekmektedir. Buna göre; yukarıda belirtilen borçlarınızın 1 Temmuz 2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması durumunda, Risk Merkezi nezdindeki bu kayıtlarınız bankalar ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmayacaktır. Düzenleme, vadesi 1 Ekim 2022 tarihinden önce olup, ödenmemiş borçlarınızı kapsamaktadır. Vadesi, diğer bir ifadeyle ödenmesi gereken tarihi 1 Ekim 2022 tarihinden sonra olan borçlarınız, bu düzenleme kapsamında değildir.”

Resmi Gazete’de yayınlanan 5834 sayılı Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanuna eklenen geçici madde şöyle:

“GEÇİCİ MADDE 4- (1) Anapara ve/veya taksit ödeme tarihi 1/10/2022 tarihinden önce olup da kullandığı nakdi ve gayrı nakdi kredilerinin anapara, faiz ve/veya ferilerine ilişkin ödemelerini aksatan gerçek ve tüzel kişilerin, ticari faaliyette bulunan ve bulunmayan gerçek kişilerin ve kredi müşterilerinin karşılıksız çıkan çek, protesto edilmiş senet, kredi kartı ve diğer kredi borçlarına ilişkin 5411 sayılı Kanun’un ek 1 inci maddesi hükmü uyarınca kurulan Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi nezdinde tutulan kayıtları, söz konusu borçların ödenmesi geciken kısmının 1/7/2023 tarihine kadar tamamının ödenmesi veya yeniden yapılandırılması halinde, bu kişilerle yapılan finansal işlemlerde kredi kuruluşları ve finansal kuruluşlar tarafından dikkate alınmaz. (2) Kredi kuruluşları ve finansal kuruluşların birinci fıkra hükmü uyarınca mevcut kredileri yeniden yapılandırması veya yeni kredi kullandırması, bu kuruluşlara hukuki ve cezai sorumluluk doğurmaz.” (ANKA)

Ekonomi