Türkiye'de evlilik sayısı 2023'te düştü

Türkiye'de evlilik sayısı 2023'te düştü
TÜİK verileri, Türkiye'de evlilik sayısının 2023 yılında 565 bin 435'e düştüğünü ortaya koydu. Boşanmaların üçte biri ilk beş yılda görüldü.

dw-003.jpegTürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılına dair evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2023 yılında evlenenlerin çiftlerin sayısı bir önceki yıla kıyasla düştü. Evlenen çiftlerin sayısı 2022 yılında 575 bin 891'ken 2023'te 565 bin 435 oldu. Bin kişi başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2023'te binde 6,63 olarak gerçekleşti.

Boşanan çiftlerin sayısı ise 2022'de 182 bin 437'yken 2023 yılında 171 bin 881'e düştü. Bin kişi başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2023 yılında binde 2,01 olarak belirlendi.

Evlenme yaşı artmaya devam ediyor

TÜİK verileri, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığını ortaya koydu. Ortalama ilk evlenme yaşı 2023 yılında erkeklerde 28,3'ken kadınlarda 25,7 oldu. Bu sayı, 2022'de erkeklerde 28,2'yken kadınlarda 25,6'ydı.

TÜİK verilerine göre, 2001 yılında ortalama ilk evlenme yaşı erkeklerde 26, kadınlarda 22,7'ydi.

Kaba evlenme hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 8,09 ile Kilis oldu. Bu ili binde 7,81 ile Aksaray, binde 7,57 ile Gaziantep izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,52 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi binde 4,82 ile Tunceli, binde 4,98 ile Malatya izledi.

Kaba boşanma hızının 2023 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,05 ile İzmir olurken bu ili binde 2,94 ile Antalya, binde 2,80 ile de Karaman izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,36 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi binde 0,44 ile Şırnak, binde 0,55 ile Muş izledi.

Boşanmaların üçte biri ilk beş yılda

Evlilik süresine göre boşanmalar incelendiğinde, 2023 yılındaki boşanmaların yüzde 33,4'ünün evliliğin ilk beş yılı, yüzde 21,7'sinin ise evliliğin altı ila 10 yılı içinde gerçekleştiği görüldü.

Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2023 yılında çocukların velayetinin yüzde 74,9'u anneye, yüzde 25,1'i babaya verildi.

Yabancı gelin oranı dört kat fazla

Yabancı uyruklularla evlenmeler incelendiğinde, yabancı damatların sayısı 2023 yılında 6 bin 345 olup toplam damatların yüzde 1,1'ini oluşturdu. Yabancı gelinlerin sayısı ise 31 bin 29 olup toplam gelinlerin yüzde 5,5'ini oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de yabancı damatlar içinde yüzde 21,9 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,1 ile Avusturyalı damatlar izledi.

Yabancı gelinler içindeyse yüzde 12 ile Özbek gelinler birinci sırada yer aldı. Özbek gelinleri yüzde 11,3 ile Suriyeli gelinler ve yüzde 9,1 ile Azerbaycanlı gelinler izledi.

DW/CÖ,EC

Yaşam