MHP'li Feti Yıldız'dan Yargıtay'ın Can Atalay kararına destek: 'Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizmde bulunamaz'

MHP'li Feti Yıldız'dan Yargıtay'ın Can Atalay kararına destek: 'Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizmde bulunamaz'
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararını tanımayan ve bir adım ileri giderek kararda imzası olan Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunmasına destek MHP'den geldi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, muhalefetin "Anayasal düzene karşı kalkışma" olarak nitelediği Yargıtay'ın Can Atalay kararına destek verdi.

Feti Yıldız, eski adı Twitter olan X üzerinden yaptığı paylaşımda ceza kanunlarının yorum tekelinin ceza hakimlerine bırakıldığını belirterek "Hakim yargı faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Hakim, soruna ölçülü duygusallıktan uzak ve soğukkanlı yaklaşarak gerek metne bağlı dar yorumla, gerekse kanun koyucunun iradesini ortaya koyan amaca yönelik yorumla, meseleyi çözmeye ve doğru sonuca ulaşmaya çalışır" ifadesini kullandı.

Yargısal aktivizm suçlaması

Yıldız şöyle devam etti:

"AYM kararları gücünü, bir başka hukuki merciin denetiminden geçmeyecek olmasından, herkesi bağlayıcı olmasından değil, yetkin ve tutarlı hukuki gerekçelerden almalıdır. Hukuk kuralı uygulayıcının elinde değişmemelidir.

Hakimler ne diyorlarsa anayasa odur denebilir mi? Kuvvetler ayrılığı ilkesi çeşitli şekillerde zedelenebilir. Bunlardan biri de yargısal aktivizmdir. Yargısal aktivizm, bazen yasama organının etkisizleşmesine, bazen yasama kararlarının iptaline, bazen yargının yasama organının yerine geçmesi olarak karşımıza çıkar.

"AYM mevcut normu görmezden gelemez"

Anayasa Mahkemesi kararlarına karşı kontrol mekanizmasının bulunmaması önemli bir eksikliktir. Hukuk normu koymanın, muhakeme meselesi değildir. Anayasa Mahkemesi yargısal aktivizmde bulunamaz. Yasama organın yerine geçerek norm da ihdas edemez, mevcut olan normu da görmezden gelemez, anayasayı yeniden yorumlayamaz. Suç ve ceza politikasını belirlemek, Anayasa Mahkemesi kararlarında sıkça ifade edildiği gibi kanun koyucunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin takdirindedir." (Kısa Dalga)