Dijital çağın eşiğinde: Erdal Aksünger ile Yeni Dünya Düzeni

Dijital çağın eşiğinde: Erdal Aksünger ile Yeni Dünya Düzeni
Yeni Dünya Düzeni serisinde dijital dünya, yapay zeka ve devletlerin bu yeni teknolojiye adaptasyonunu Erdal Aksünger ile ele aldık.

Kısa Dalga- Erdal Aksünger, Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkan Yardımcısı. Uzun yıllardır siyasetçi ve aynı zamanda iş insanı olarak tanınıyor. Uzmanlık alanları arasında dijital dönüşüm, teknoloji politikaları ve ekonomik adalet yer alıyor.

Kısa Dalga'dan Berna Can'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Dünya Düzeni podcast serimizde, Erdal Aksünger’in bilgi ve tecrübelerinden faydalanarak, dijital çağın getirdiği yenilikleri ve bu yeniliklerin toplumsal etkilerini tartışacağız.

Dijital çağ ve teknolojinin getirdikleri

'Dijital çağ, siyaseti ve markaları dönüştürecek'

Erdal Aksünger, dijital çağın markaları, kitle hareketleri ve siyaseti nasıl dönüştürdüğünü değerlendiriyor. Aksünger, "Dijital çağ ile birlikte çoğu markalar ve siyaset farklılaşacak. Yüksek kültür siyasi bir sol, sağ ölçüye göre sorgulanmaz; hümanizm, antihümanizm ya da hümanizm eleştirisi çizgisinde sorgulanır" diyor.

'Teknoloji çalışma hayatımızı daha yoğun hale getirdi'

Erdal Aksünger, teknolojinin çalışma saatlerini azaltmadığını, aksine insanların daha fazla çalışmak zorunda kaldığını belirtiyor, "Teknoloji, çalışma saatlerimizi azaltmak yerine, hayatımızı daha çok çalışmaya zorladı" ifadelerini kullanıyor.

'Türkiye'de çalışma saatleri oldukça uzun'

Türkiye'deki çalışma saatlerinin uzunluğu ve geçim standartlarına etkisi de tartışılan konular arasında. Aksünger, Türkiye'de çalışma saatlerinin oldukça uzun olduğunu ve insanların işlerini kaybetmemek için daha fazla çalışmak zorunda kaldığını vurguluyor.

Gelecek ve ekonomik adalet

Yapay Zeka iş gücünü dönüştürecek

Erdal Aksünger, yapay zekanın entegrasyonunun iş gücü ve sosyal güvenlik sistemleri üzerindeki etkilerini değerlendiriyor. Bilim insanlarına göre, önümüzdeki yıllarda milyonlarca otonom robot üretim süreçlerine girecek ve bu durum, iş gücünün büyük bir kısmının işsiz kalmasına yol açabilir.

'Özelleştirme ekonomik adaleti sarsıyor'

Özelleştirme sürecinin ekonomik adaleti nasıl etkilediğine dair ise Aksünger, Türkiye'deki özelleştirme politikalarının devletin üretim mekanizmalarını nasıl baltaladığını ve ekonomik adaletsizliklere yol açtığını belirtiyor.

'Kamu-Özel İşbirliği ekonomik yükümlülükleri artırıyor'

Kamu-özel işbirliği projelerinin Türkiye'nin ekonomik yükümlülüklerini nasıl artırdığı ve vergi ödemeyen şirketlerin yarattığı sorunlar hakkında ise Erdal Aksünger, "2040'a kadar devletin 150 milyar dolarlık yükümlülüğü var. Bu projeleri alan şirketlerin çoğu masraf bildirmiyor ve vergi ödemiyor" diyor.

'Devlet üretim sürecinde olmalı'

Gelir adaletsizliğinin büyüdüğüne dikkat çeken Aksünger, devletin üretim süreçlerine dahil olması gerektiğini vurguluyor. "Devletin yeniden üretim süreçlerinde yer alması gerekiyor. Gelir adaletsizliği o kadar büyüdü ki, Türkiye'de %5 nüfus, %95'in yaşadığının çok daha üzerinde yaşıyor" diyor. (Haber Merkezi)

Podcast