Sayılarla Türkiye: 90'larda Şili, şimdi Kuzey Afrika

Sayılarla Türkiye: 90'larda Şili, şimdi Kuzey Afrika
Krizler çağındaki kötücül hikayeler, yalan haberlerin içinde iyiliklerin, doğruluğun peşinde koşanların yanında kalan, gündelik hayattaki ağır konuların ateşini rakamların soğukluyla düşürmeyi, veriyle düşünmeyi,

Krizler çağındaki kötücül hikayeler, yalan haberlerin içinde iyiliklerin, doğruluğun peşinde koşanların yanında kalan, gündelik hayattaki ağır konuların ateşini rakamların soğukluyla düşürmeyi, veriyle düşünmeyi, veriden ilham almayı hedefleyen bir program hazırladık. Çünkü “veri iyileştirir, veri birleştirir, veri özgürleştirir.” Platomuz, yani bütün olayların geçtiği mekan Türkiye. İnsan ve kent manzaraları, hikayeler ve öyküler için… 

Podcast