Gazeteci Hale Gönültaş’ı ölümle tehdit eden cihatçılara ilişkin dosya kapatıldı

Gazeteci Hale Gönültaş’ı ölümle tehdit eden cihatçılara ilişkin dosya kapatıldı
Gazeteci Hale Gönültaş’ın, 'Tevhid grubu işletme hesabı'ndan gelen tehditler nedeniyle yaptığı suç duyurusuna verilen takipsizlik kararına yapılan itiraz da reddedildi ve dosya kapatıldı.

Gazeteci Hale Gönültaş, Kısa Dalga’da 12 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanan “IŞİD’li kadının bıçaklı videosu millet bahçesinde çekilmiş” başlıklı haberden sonra tehdit telefonları aldı.

Herhangi bir araştırma yapmadan takipsizlik kararı verilmişti

Savcılık, WhatsApp’da halen Tevhid Dergisi’nin işletme hesabı olarak kullanılan telefon numarasının üzerine kayıtlı olduğu Kahraman İ.’nin “Hattı kime verdiğimi hatırlamıyorum” savunmasını yeterli bulmuş ve Kahraman İ. adıyla açılan Twitter hesabında Tevhid Grubu üyesi olduğunun açıkça anlaşılmasına rağmen savcılık herhangi bir araştırma yapmadan takipsizlik kararı vermişti.

Dosya kapatıldı

Gönültaş’ın avukatları verilen takipsizlik kararında “özensizlik olduğu” gerekçesiyle itiraz etti. Ancak yapılan bu itiraz da reddedildi ve dosya kapatıldı.

İtiraz süreci

Gönültaş’ın avukatı Sezgin Kesim, Sulh Ceza Hakimliği’ne 13 Haziran 2023 tarihli takipsizlik kararının kaldırılarak gerekli araştırmaların yapılması başvurusunda bulundu. İtiraz dilekçesinde savcılığın soruşturmayı “son derece özensiz yürüttüğünü” belirtti. Kesim, itiraz dilekçesinde şunları kaydetti:

'Savcılığın etkili ve yeterli bir soruşturma yapmadığının apaçık göstergesi'

“Dosyada müşteki ifadesi, şüpheli ifadesi ve GSM sorgulaması haricinde hiçbir araştırma evrakı bulunmamaktadır. Savcılık tarafımızdan belirtilen GSM hattının kimin adına olduğunu GSM sorgulaması ile belirlemiş ve akabinde sadece şüpheli ifadesi ile yetinerek son derece basit kalıplaşmış bir gerekçe ile karar vermiştir. Bu durum, savcılığın etkili ve yeterli bir soruşturma yapmadığının apaçık göstergesidir. Soruşturma dosyasında BTK'dan ne şüphelinin müvekkili arama kayıtları istenmiş ne de şüphelinin adına kayıtlı telefonun suç tarihinde nerede olduğuna dair HTS kayıtları istenmiştir. Başkaca hiçbir araştırma yapılmaksızın, dosya hakkında 'soyut iddia dışında' delil olabilecek başkaca bir delil bulunmadığını belirtmek bu anlamda yapılan soruşturmanın özensizliğini göz önüne sermektedir."

'Soruşturmanın eksik olmasına sebebiyet'

"Dosyada bulunan GSM sorgulamasından da görüleceği üzere telefon hattı şüpheli adına kayıtlıdır. Şüphelinin bu ifadesi karşısında savcılık, telefon hattının kim tarafından, hangi kimlik bilgileri ile ne zaman ve nerede açıldığına ilişkin abonelik evraklarını ilgili GSM operatöründen talep etmeyerek de soruşturmanın eksik olmasına sebebiyet vermiştir.”

'Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın dayandığı gerekçeler usul ve yasalara uygun'

Ankara Sulh Ceza Hakimliği 8 Aralık tarihli kararında Gönültaş’ın avukatlarının takipsizlik kararına yapılan itirazı reddetti. Kararda, “Kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin kararın dayandığı gerekçeler usul ve yasalara uygundur” denilerek itirazın da reddine karar verdi. Sulh Ceza Hakimliği kararında gazeteciye tehdit dosyasının kapatılmasına hükmedildi. Böylelikle Hale Gönültaş’ın yazdığı haber nedeniyle cihatçılar tarafından ölümle tehdit edilmesine ilişkin dosya kapatılmış oldu. (Kısa Dalga)

Gündem