Hablemitoğlu iddianamesinde skandal: Savcıya göre terör eylemi değil, adli cinayetmiş

Hablemitoğlu iddianamesinde skandal: Savcıya göre terör eylemi değil, adli cinayetmiş
Savcılık, Akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun 2002 yılında öldürülmesi ile ilgili açılan davanın iddianamesinde eylemi “terör” eylemi olarak değil adli cinayet olarak değerlendirdi. Savcılığın cinayeti "Levent Göktaş'ın kurduğu suç örgütü"nün işlediğini iddia etmesi ve derin devlet bağlantılarına ilişkin değerlendirme yapmaması da dikkat çekti.

CENGİZ ERDİNÇ


Savcılık, Akademisyen Necip Hablemitoğlu’nun 2002 yılında öldürülemesi ile ilgili açılan davanın iddianamesinde eylemi “terör” eylemi olarak değil adli cinayet olarak değerlendirdi.

Savcılık, sanıklar Fethullah Gülen, Mustafa Özcan, Enver Altaylı, Fikret Emek, Levent Göktaş, Aydın Köstem ve Tarkan Mumcuoğlu hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede cinayetin Fethullah Gülen’in azmettirmesiyle işlendiği belirtilirken olayın devlet içindeki bağlantıları ile ilgili hukuki değerlendirmelerden kaçınıldı. İddianamede cinayeti işleyen örgütün “Levent Göktaş tarafından kurulan suç örgütü” olduğu ileri sürüldü ve sanıklar hakkında da Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesinde düzenlenen “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma” suçundan ceza verilmesi istendi.

Savcılığın, cinayeti işleyen kamu görevlileri olmasına rağmen devlet içindeki ayakları ile ilgili değerlendirme yapmaması ve Hablemitoğlu’nun öldürülmesini terör eylemi olarak görmemesi sanıkların hukuki durumunu da etkileyecek.

Terör suçu kapsamında işlenen cinayetlerde sanıklar ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldığında ölene kadar cezaevinde kalırken adli cinayetlerde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildiğinde 30 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliyeden yararlanabiliyor. Ayrıca terör suçlarında ağırlaştırılmış müebbet alanlar tek başına hücrede tutulma gibi daha ağır infaz koşullarında cezalarını çekiyor.

İddianamede sanıklar hakkında şu cezalar istendi:

Fetullah GÜLEN: FETÖ/PDY terör örgütü lideri olarak, örgütün sözde Türkiye imamı olan şüpheli Mustafa ÖZCAN üzerinden, maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nun öldürülmesi eylemini azmettirmek suretiyle işlediği anlasılan nitelikli kasten adam öldürme suçu açısından Türk Ceza Kanunu 38/1 delaletiyle TCK 82/1-a ve TCK 53/1 maddeleri uyarınca ağırlastırılmış müebbet hapis cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

Mustafa ÖZCAN: FETÖ/PDY terör örgütü sözde Türkiye imamı olarak, şüpheli Enver ALTAYLI üzerinden maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nun öldürülmesi eylemini azmettirmek suretiyle işlediği anlasılan nitelikli kasten adam öldürme suçu açısından 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 38/1 delaletiyle TCK 82/1-a ve TCK 53/1 maddeleri uyarınca ağırlastırılmış müebbet hapis cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

Enver ALTAYLI: Olay tarihinde yakın iliski içerisinde bulunduğu şüpheli Aydın KÖSTEM ile birlikte, şüpheli Mustafa Levent GÖKTAŞ'ı azmettirerek, Mustafa Levent Göktaş suç örgütünce maktul Necip HABLEMİTOGLU'nun öldürülmesi eyleminden .türü nitelikli kasten adam öldürme suçu açısından, Türk Ceza Kanunu 38/1 delaletiyle TCK 82/1-a ve TCK 53/1 maddeleri uyarınca ağırlastırılmış müebbet hapis cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

Aydın KÖSTEM: Olay tarihinde şüpheli Enver ALTAYLI ile şüpheli Mustafa Levent GÖKTAS arasında maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nun'nun öldürülmesi için bağlantıyı kurarak, şüpheli Enver ALTAYLI ile birlikte şüpheli Mustafa Levent GÖKTAS'ı azmettirerek, Mustafa Levent Göktaş suç örgütünce maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nun öldürülmesi eyleminden ötürü, eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 38/1 delaletiyle TCK 82/1-a ve TCK 53/1 maddeleri uyarınca ağırlastırılmıs müebbet hapis cezası ile CEZALANDIRILMASINA,

Mustafa Levent GÖKTAS: Şüpheliler Fetullah GÜLEN, Mustafa ÖZCAN, Enver ALTAYLI ve Aydın KÖSTEM'in, azmettirmesi sonucunda, kurmuş olduğu silahlı suç örgütü içerisinden, maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nu şüpheli Nuri Gökhan BOZKIR'a takip ettirmek, cinayet öncesinde olay yerine iliskin kesif yaptırmak, şüpheli Fikret EMEK ve Ahmet Tarkan MUMCUOĞLU'na maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nun öldürülmesi talimatını vermek ve öldürtmek seklindeki eylemine uyan Türk Ceza Kanunu 220/5 yollaması ile TCK 82/1-a ve TCK 53/1 maddeleri uyarınca ağırlastırılmış müebbet hapis cezası CEZALANDIRILMASINA, Kurmuş olduğu suç örgütü nedeniyle eylemine uyan TCK 220/1, TCK 220/3, TCK 53/1 ve TCK 58/9 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,

Fikret EMEK: Şüpheli Mustafa Levent GÖKTAS'ın kurduğu suç örgütü içerisinde yer alarak, şüpheli Mustafa Levent GÖKTAS'ın talimatı ile şüpheli Ahmet Tarkan MUMCUOGLU ile birlikte hareket ederek maktul Necip HABLEMİTOĞLU'nu tasarlayarak öldürmek seklindeki eylemine uyan TCK 82/1-a ve TCK 53/1 maddeleri uyarınca ağırlastırılmış müebbet hapis cezası CEZALANDIRILMASINA, silahlı suç örgütü üyesi olmak seklindeki eyleminden ötürü, TCK 220/2, TCK 220/3, TCK 53/1 ve TCK 58/9 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,

Ahmet Tarkan MUMCUOGLU: Şüpheli Mustafa Levent GÖKTAS'ın kurduğu suç örgütü içerisinde yer alarak, şüpheli Mustafa Levent GÖKTAS'ın talimatı ile şüpheli Fikret EMEK ile birlikte hareket ederek, maktul Necip HABLEMITOGLU'nu ele geçirilemeyen 9 mm tabanca nevinden silah ile tasarlayarak öldürmek seklindeki eyleminden .türü Türk Ceza Kanunu 82/1-a ve TCK 53/1 maddeleri uyarınca ağırlastırılmıs müebbet hapis cezası CEZALANDIRILMASINA, silahlı suç örgütüne üye olmak seklindeki eyleminden ötürü TCK 220/2, TCK 220/3, TCK 53/1 ve TCK 58/9 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,

Nuri Gökhan BOZKIR: Şüpheli Mustafa Levent GÖKTAS'ın kurduğu suç örgütü içerisinde yer alarak maktul NecipHABLEMİTOĞLU'nun tasarlayarak öldürülmesi eyleminde olay yerinde kesif faaliyeti yapmak, bilgi toplamak, maktulü takip etmek suretiyle cinayetin islenmesini kolaylaştırmak seklindeki eyleminden .türü, Türk Ceza Kanunu 39/1, TCK 39/2-c delaletiyle TCK 82/1-a ve 53/1 maddeleri uyarınca CEZALANDIRIMASINA,

Mehmet NARIN: Şüpheli Mustafa Levent GÖKTAŞ'ın kurduğu adam öldürme fiilini gerçekleştiren silahlı suç örgütü içerisinde yer almak seklindeki eylemi nedeniyle, silahlı suç örgütü üyeliğinden Türk Ceza Kanunu 220/2, TCK 220/3, TCK 53/1 ve TCK 58/9 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA,

Ali Serhat ILICAK: Necip HABLEMİTOĞLU'nun öldürülmesi eyleminde, şüpheli Enver ALTAYLI'ya ve diğer şüphelilere cinayetin islenmesi sırasında kullanıldığı degerlendirilen paranın temini için yardımda bulunmak seklindeki eyleminden ötürü, Türk Ceza Kanunu 39/1, TCK 39/2-c delaletiyle TCK 82/1-a ve 53/1 maddeleri uyarınca CEZALANDIRILMASINA..."

Gündem