İBB'den Validebağ Korusu için yol haritası

İBB'den Validebağ Korusu için yol haritası

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bölge sakinlerinin nöbet tutarak koruduğu doğal sit alanı Validebağ Korusu’nu yok olmaktan kurtarmak için bir yol haritası çıkardı. ‘Validebağ’ın Geleceği Çalıştayı’nda yayınlanan politika belgesinde, “Korunun korunmasında öncelik, habitatın bozulmaması olmalıdır” denildi.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA), 5 Eylül’de ‘Validebağ’ın Geleceği Çalıştayı’nı düzenledi. Çalıştayda, Validebağ Korusu’nun mevcut durumu, sorunları ve çözüm önerileri tartışıldı ve korunun geleceğine ilişkin politika belgesi yayımlandı.

Söz konusu politika belgesinde, yaban hayatının devam ettiği, korunun kuş göçleri için önemli bir yeşil alan olduğu vurgulanarak, korunun bu özelliğinin kaybedilmemesi için atılacak adımlar sıralandı. Korudaki ekosistem bütünlüğü göz önüne alınmadan peyzaj çalışması yapılmasının ekolojik yapı üzerinde tahribat yarattığının altı çizilen belgede, “Korunun korunmasında öncelik, habitatın bozulmaması olmalıdır” denildi. 

Belgede özetle, “Flora bakım yönergesinin hazırlanması, ekosistem temelli amenajman planının yapılması, anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların tescillenmesi, kirlilik için yağmur suyu hattında periyodik kontrol, atık su hatlarının bakımı, derenin korudan çıkış yapısının düzenlenmesi, sokak hayvanlarının bakımı, patika ve yolların azaltılması, koru aydınlatma mastır planının yapılması ve koruda sürdürülebilir malzemelerin kullanılması” gibi öneriler yer aldı. Ayrıca belgede, koruda bulunan 11 kültür varlığının korunmasına ilişkin önerilere de yer verildi.

"KENTLERİMİZİN EKOSİSTEMİNİ KORUMAK DIŞINDA SEÇENEK YOK"

İPA Başkanı Emrah Şahan, belgenin önemine değinerek, “Bir şehir plancısı olarak ifade etmeliyim ki bugün kentlerimizin ekosistemini korumak ve afetlere karşı dayanıklı hale getirmek dışında bir seçenek yok. Aksi takdirde İstanbul’u geleceğe hazırlamamız ve güçlendirmemiz mümkün değil. İlgili ve yetkili tüm kurumlar konuya bu hassasiyet ve bakış açısıyla yaklaşmalı” dedi. (ANKA)

 

Etiketler :