'Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2022' raporuna göre en çok Aleviler hedefte

'Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2022' raporuna göre en çok Aleviler hedefte
“Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2022” raporuna göre 2022 yılı içinde 36 nefret suçu ve olayı tespit edildi.

"Türkiye’de Din, İnanç veya İnançsızlık Temelli Nefret Suçları 2022" raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye'de en fazla nefret suçuna maruz kalanlar Aleviler ve Hristiyanlar oldu.

Nefret suçunun önlenmesine ve nefret suçuyla ilgili cezasızlığın önüne geçmeye katkı sunmayı amaçlayan raporda, inanç topluluklarından gelen bildirimler ve medya izleme sürecinde erişilen veriler temel alındı.

Nefret suçları toplumsal barışın önünde ciddi bir engel

Raporda din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçları, diğer nefret suçları gibi, Türkiye’de önemli bir sorun olmaya devam ederken Türkiye’deki yasal mevzuat ve uygulama ise bu suçlara karşı oldukça etkisiz olduğuna yönelik tespit yapıldı ve "Nefret suçları toplumsal barışın önünde ciddi bir engel teşkil ediyor" denildi.

Raporun ortaya koyduğu veriler doğrultusunda öne çıkan ihtiyaçlar şunlar:

 • Din, inanç veya inançsızlık temelli nefret suçlarının kamu yetkilileri ve sivil toplum tarafından izlenip raporlanması,
 • nefret suçlarının etkili bir şekilde soruşturulması,
 • zarara ilişkin tazmin,
 • mağdurların desteklenmesine yönelik bütünsel bir yaklaşım,
 • çok paydaşlı çalışmalar.

36 nefret suçu ve olayı

Öte yandan izleme çalışması kapsamında, Ocak – Aralık 2022 aralığında din, inanç veya inançsızlıkla bağlantılı 36 nefret suçu veya olayı bilgisine ulaşıldı.

nefret-sucu.png

Hedef alınanların ilk sırasında Aleviler geliyor

2022 yılında, “hedef alınan gruba göre” ulaşılan nefret suçu/olayı bilgisi şöyle:

 • Aleviler 15,
 • Hristiyanlar 15,
 • Yahudiler 4,
 • Ezidiler 1,
 • Müslümanlar 1.

Tehdit , eşyaya zarar verme suçları

Türkiye’nin birçok noktasında yaşanan bu olaylar sırasıyla, tehdit veya tehdit edici davranış mala veya eşyaya zarar verme, ibadet yeri veya mezarlıklara zarar verme, hakaret, kişilere yönelik şiddet içeren saldırı, taciz ve hakaret suçlarını içeriyor. Hristiyanların maruz kaldığı nefret suçlarının bir kısmında Ermeniler, Süryaniler, Yunanlar gibi etnik kimlikler hedef alındı.

Rapora göre nefret suçlarının raporlanması veya ihbar edilmesi önündeki temel engeller şunlar:

 • Mağdurların önyargı saikli eylemleri kanıksamış olması ve ihbar veya rapor etme eşiklerinin yüksek olması;
 • kişilerin dışlanma riskini düşünerek ihbar etmekten kaçınmaları;
 • mağdurların iddialarının ciddiye alınmayacağına veya ihbarda bulunduklarında, polis memurları tarafından da dahil olmak üzere, daha büyük mağduriyete uğrayacaklarına dair endişeleri.

Etkili hukuki süreçler yürütülmüyor

Rapora göre erişilebilen verilere göre, 2022 yılında yaşanan ve özel bir hassasiyetle ele alınması gereken nefret suçu veya olaylarının çoğunda nefret suçu boyutunun irdelendiği etkili bir hukuki süreç yürütülmediği görülüyor. Cezasızlıkla mücadele için etkili adımlar atılmıyor.

En sık karşılaşılan olaylar mezarlık ve ibadet yerine yönelik saldırılar

Geçmiş yılların izleme verileriyle birlikte değerlendirildiğinde, en sık karşılaşılan olaylar, mezarlık, ibadet yeri, ev veya okul gibi din veya inanç topluluklarıyla ilişkili mekanlara yönelik saldırılar. Alevilerle ilişkili mekanların işaretlenmesi uzun süredir gözlemlenen yaygın örüntülerden biri. Ayrıca, din veya inanç topluluklarıyla ilişkili bazı mekânların tekrarlayan bir şekilde hedef alındığı da ortaya çıkan bulgular arasında. Benzer şekilde, olayların detayları incelendiğinde bazı kişilerin sistematik tehdide veya baskıya maruz kaldığı görülüyor. Olayların sürekliliği, bu suçlara karşı etkili bir uygulama olmadığını gözler önüne seriyor.

iller.png

İlerleme planı hayata geçirilmedi

Nisan 2021 tarihli İnsan Hakları Eylem Planı da aradan iki yıl geçmesine rağmen yerine getirilmedi ve Türkiye’de nefret suçu mevzuatı hala yetersiz.

Raporda ayrıca kamu yetkilileri, sivil toplum ve din veya inanç topluluklarına yönelik öneriler de yer alıyor. Bu önerilerden öne çıkanlar:

 • Kamu yetkilileri; tüm nefret suçlarını engellemek ve bunlarla mücadele etmek amacıyla nefret suçlarına ilişkin mevzuat düzenlenmesini, nefret suçlarının ayrıştırılmış bir şekilde kayıt altına alınmasını, etkin bir şekilde soruşturulmasını, kovuşturulmasını ve uygun bir yaptırım uygulanmasını sağlamalı. Ayrıca, mağdurların desteklenmesi için ihtiyaçlarına yönelik çok boyutlu tedbirler almalı.
 • Sivil toplum; nefret suçlarıyla ilgili doğru bilgileri yaygınlaştırmak ve nefret suçlarına dair farkındalığı artırmak için medyayla daha iyi ilişkiler kurabilir, politikalar, savunuculuk stratejileri ve nefret suçuyla mücadelede değişim yaratacak araçlar geliştirmek için farklı gruplarla iş birliği yapabilir, nefret suçlarına dair farkındalığı artırmak için faaliyetler yürütebilir, mağdurlara doğrudan destek sunabilir ve nefret suçlarını izleyip raporlayabilir.
 • Din veya inanç toplulukları; kendi toplulukları için farkındalık yükseltme çalışmaları yürütebilir, nefret suçlarıyla ilgili ihbarda bulunarak, kendi veri tabanlarını oluşturarak ve verileri paylaşarak nefret suçlarının görünürlüğünü artırmaya katkıda bulunabilir; mağdurlara pratik destek sunabilir ve bilgi paylaşabilir ve nefret suçlarıyla ilgili çalışma yapan kuruluşlarla iş birliği yapabilir.

Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.

(Kısa Dalga)

Araştırma