Yargıtay, Can Atalay ve AYM kararında, 15 Temmuz'dan ihraç edilen savcıya atıf yaptı

Yargıtay, Can Atalay ve AYM kararında, 15 Temmuz'dan ihraç edilen savcıya atıf yaptı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Can Atalay hakkında AYM kararına uyulmamasına dayanak olarak sunduğu gerekçede, 'FETÖ'den ihraç savcıya atıf yaptı. İhraç savcı Özcan Özbey'in, 15 Temmuz'dan sonra açığa alınan binlerce yargı mensubu arasında yer aldığı ortaya çıktı.

Yargıtay 3. Dairesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay ve Atalay için hak ihlaline hükmeden Anayasa Mahkemesi üyelerine ilişkin kararları tartışılmayı sürdürüyor.

Yargıtay'ın verdiği bu kararda çok sayıda yüksek lisans ve doktora tezi ile akademik yayınlara atıf yapıldı. Gazeteduvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre; atıf yapılan kitaplardan biri de 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra eski adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK) ihraç ettiği savcı Özcan Özbey'e ait.

Aynı zamanda doktor unvanı da olan ihraç savcı Özbey'in 2013 yılında kaleme aldığı "Türk Anayasa Hukukunda Bireysel Başvuru" kitabında yer alan şu ifadeler, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararında dayanak olarak kullandı:

"Bireysel başvuru yolunda bir temel hak ve özgürlüğün ihlal edilip edilmediği araştırılmakta olup, bireysel başvurunun önceki yargılamanın devamı niteliğinde olduğundan söz edilemez. Bu nedenle bireysel başvuruyu "olağanüstü kanun yolu" olarak nitelendirmek mümkün değildir. Bireysel başvuru sui generis bir hukuki yoldur. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru, temel hak ve özgürlükleri kamu gücünün işlem, eylem ya da ihmali nedeniyle ihlal edilen bireylerin, diğer başvuru yollarını tükettikten sonra başvurdukları istisnai ve kendine özgü, ikincil nitelikte, anayasal bir hak arama yolu şeklinde tanımlanabilir."

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra, 24 Ağustos 2016'daki Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun ihraç ettiği 2 bin 847 hakim ve savcı arasında yer alan Özbey'in, Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yapılan başvuruların yanı sıra insan hakları hukuku konusunda toplam 5 kitabı bulunuyor. Özbey, bir dönem Anayasa Mahkemesi'nde raportör olarak da görev yapmıştı. (Kısa Dalga)