Yargıtay: 'Can Atalay vekil olursa Fethullah Gülen ve PKK yöneticilerinin Meclis’e girmesinin önü açılır'

Yargıtay: 'Can Atalay vekil olursa Fethullah Gülen ve PKK yöneticilerinin Meclis’e girmesinin önü açılır'
Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay kararına uymamaya hükmettiği kararında Can Atalay kararına uyması halinde Fethullah Gülen, Adil Öksüz, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok gibi firari FETÖ’cüler ile PKK’lılara da vekillik yolunun açılacağını ileri sürdü.

KISA DALGA ÖZEL


Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin, TİP milletvcekili Can Atalay’a ilişkin Anayasa Mahkemesi kararına uymayarak AYM üyeleri hakkında Anayasa’yı ihlal suçundan suç duyurusunda bulunduğu kararı büyük tartışma yarattı.

Daire’nin kararında AYM’nın Can Atalay’a ilişkin verdiği ihlal kararı eleştirilirken özellikle Anayasa’nın 14. maddesine ilişkin yorumu üzerinde duruldu.

Anayasa’nın dokunulmazlıkları düzenleyen 83. maddesi “Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça” yargılanamayacağı ve tutuklanamayacağını öngörüyor. Anca madde bu kurala istisna getirerek “Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün dışındadır” hükmünü taşıyor.

Anayasa'nın 14. maddesi ise “Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı ve insan haklarına dayanan demokratik ve lâik Cumhuriyeti ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz” hükmünü taşıyor. Ancak maddede hangi suçların bu kapsama girdiği belirtilmediği için yargı organları arasında uyuşmazlıklar ortaya çıkıyor.

Anayasa Mahkemesi daha önceki birçok kararında olduğu gibi Can Atalay kararında da 14. maddede tek tek suçlar sayılmadığı için yorum yoluyla herhangi bir suçun bu kapsama alınmayaçağına karar vermişti.

Yargıtay 3. Dairesi ise bugünkü (8 Kasım 2023) kararında bu kararın isabetsiz olduğunu savunarak Türk Ceza Kanunu’ndaki “Devletin güvenliğine karşı suçlar” ile “Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”ın 14. madde kapsamına girdiğini ileri sürdü. Kararda şöyle devam edildi:

'Kırmızı bültenle arananlara Meclis yolu açılır!'

“Aksi halde, Türkiye Cumhuriyeti'nin devleti ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne kasteden, pek çok kanlı terör eylemi ile irtibatlandırılan ve haklarında yukarıda sayılan mutlak terör suçlarından soruşturma veya kovuşturma bulunup, henüz yakalanamayan ve kırmızı bültenle aranan Fethullah Gülen, Şerif Ali Tekalan, Recep Uzunallı, Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Cemil Bayık, Murat Karayılan, Duran Kalkan, Sabri Ok ve Ali Ekber Doğan ve bunlar gibi şüpheli ya da sanıkların, milletvekili seçilmelerinin, yemin ederek göreve başlamalarının ve TBMM'ye girmelerinin önü açılır ki bu durumun hukuken isabetli olduğunu savunmanın izahı kabil olduğunu söylemek mümkün değildir.”

Kararda, “Bu itibarla, esasında Anayasa koyucunun, hangi suçların Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında olduğunu tahdidi olarak belirlememişse de yukarıda sayılan ve bu kapsamda kaldığı kabul edilen mutlak terör suçları dışında suç olarak düzenlenen fiiller arasından da kapsamı belirleme görevini, özellikle soruşturma makamı ile derece ve temyiz mahkemelerinin takdirine bırakmıştır” denildi.

“Yargısal makamlar” bilir…

Yargısal makamların kararlarında ceza kanunlarında suç olarak tanımlanmış faaliyetlerin hangilerinin Anayasa'nın 14. maddesi kapsamına girdiğini, Anayasa'nın sözünü, ruhunu ve bütününü göz önüne alarak değerlendirdikleri savunulan kararda “Bu kapsamda, Yargıtay tarafından da bugüne kadar önüne geldiği kadarıyla verilen ve süreklilik kazanan içtihatlarda, Devletin birliği ve ülke bütünlüğü aleyhine veya Anayasa'nın öngördüğü siyasal düzeni değiştirmeye yönelik suçlar, Anayasa'nın 14. maddesi kapsamında kabul edilmiştir” ifadesi kullanıldı.(Kısa Dalga)