Türkiye Barolar Birliği'nden Yargıtay'ın Can Atalay kararına: Anayasal düzene başkaldırıdır... Yargıtay üyeleri soruşturulmalı

Türkiye Barolar Birliği'nden Yargıtay'ın Can Atalay kararına: Anayasal düzene başkaldırıdır... Yargıtay üyeleri soruşturulmalı
Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay kararına uymaması ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine olağanüstü toplanan Türkiye Barolar Birliği'nden sert bir açıklama geldi.

Anayasa Mahkemesi'nin Gezi davasından mahkum olan TİP milletvekili Can Atalay'ın tahliye edilmemesini hak ihlali olarak gören kararına karşı Yargıtay'ın verdiği karara siyaset ve yargı dünyasından sert tepkiler geliyor.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin, Anayasa Mahkemesi kararına uymaması ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunması üzerine Türkiye Barolar Birliği yarın (9 Kasım 2023) sabah olağanüstü toplantı kararı aldı. Ancak Barolar Birliği, bu toplantıdan önce bir basın açıklaması yaparak Yargıtay kararına tepki gösterdi.

"Yargıtay 3. Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesinin Can Atalay başvurusunda verdiği ihlal kararı üzerine bugün aldığı “uymama” ve Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunulması şeklindeki kararının" Anayasal düzeni değiştirme teşebbüsü olduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

Hukuk devleti için dönüm noktası

"Dairenin; Anayasa Mahkemesini âdeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisini tedip etmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devleti için dönüm noktası niteliğindedir.

"Yargıtay üyeleri hakkında ceza soruşturması başlatılmalı"

Bu karara imza atan Yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu tarafından ceza soruşturması başlatılmalıdır.

Birliğimiz tarafından Anayasal düzeni yok sayan ilgili Yargıtay Daire Üyeleri bakımından “görevden el çektirmeye davet” yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kuruluna yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır. Bu Anayasa tanımaz keyfi uygulamaya karşı hukukun üstünlüğünü ve yurttaşlarımızın haklarını korumak için barolarımızla istişare edilerek yapılacakları belirlemek üzere yarın sabah olağanüstü gündemle toplantı kararı alınmıştır.

Bugüne kadar her türlü darbe teşebbüsünün tereddütsüz karşısında yer alan Türkiye Barolar Birliği demokratik hukuk devletini korumak için üzerine düşen görevi yapmaktan asla çekinmeyecektir." (Kısa Dalga)