Yeni keşif: Dünyanın ilk at binicileri Karadeniz yakınlarında bulundu

Yeni keşif: Dünyanın ilk at binicileri Karadeniz yakınlarında bulundu

Dünyanın ilk at binicilerine ilşikin yeni bir kazı çalışmasının sonuçları paylaşıldı.

Arkeofili'de yer lan habere göre araştırmacılar, 4.500 ila 5.000 yıllık kurganlarda bulunan insan iskeleti kalıntılarını inceleyerek ata binmenin kanıtlarını keşfettiler.

Haberde "Kurganlar Yamnaya kültürüne aitti. Yamnayalar, daha yeşil otlaklar bulmak için Pontus-Hazar bozkırlarından günümüz Romanya ve Bulgaristan ülkelerinden Macaristan ve Sırbistan’a kadar göç etmişlerdi." deniliyor.

"Yamnayalılar, göçebe sığır ve koyun çobanlarıydı, şimdi ise artık at sırtında oldukları biliniyor" denilen haberde Helsinki Üniversitesi’nde Arkeoloji Profesörü ve keşfi yapan uluslararası ekibin bir üyesi olan Volker Heyd, “Binicilik, MÖ 4. bin yılda Batı Avrasya bozkırlarında atların varsayılan evcilleştirilmesinden kısa bir süre sonra gelişmiş gibi görünüyor. MÖ 3000 ile 2500 yılları arasında Yamnaya kültürünün üyeleri arasında oldukça yaygındı.” diyor." sözlerine dikkat çekiliyor.

Makalenin devamında şunlar kaydediliyor:

Karadeniz’in batısındaki bu bölgeler, Yamnaya kültüründen gelen göçebe çoban gruplarının Geç Neolitik ve Kalkolitik geleneklerin köklü çiftçi topluluklarıyla ilk kez karşılaştığı bir temas bölgesini oluşturuyor. On yıllar boyunca, bozkır insanlarının Güneydoğu Avrupa’ya Erken Tunç Çağındaki yayılımı şiddetli bir istila ile açıklandı. Antik DNA araştırmalarının ortaya çıkmasıyla, doğudan gelen bu göçmenler ile yerel toplumların üyeleri arasındaki farklar daha da belirgin hale geldi.

Antik DNA araştırmalarının ortaya çıkmasıyla, doğudan gelen bu göçmenler ile yerel toplumların üyeleri arasındaki farklar daha da belirgin hale geldi.

Yazının devamı için tıklayınız.

(Kısa Dalga)