ÖZLEM KAYGUSUZ

ÖZLEM KAYGUSUZ

ÖZLEM KAYGUSUZ hakkında

Özlem Kaygusuz, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. Lisans ve yüksek lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde, doktorasını Bilkent Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi’nde tamamladı. ABD, Georgetown Üniversitesi, (2003-2004) ve Stanford Üniversitesi’nde (2012) doktora sonrası araştırmalarda bulundu. Küreselleşme ve Uluslararası Düzen, Eleştirel Güvenlik Çalışmaları, demokratikleşme, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri konularında lisans ve yüksek lisans düzeyinde dersler vermekte; aynı konularda farklı gazetelerde yayınlanmış kısa yazıları, bilimsel makaleleri, kitap bölümleri, ulusal ve uluslararası bildirileri bulunmaktadır.

SON YAZILAR