TEZCAN KARAKUŞ CANDAN

TEZCAN KARAKUŞ CANDAN

Bitmeyen İnşaat: Çankaya Oteli

Ankaralılar için içerisinde vinç unutulan kule, bitmeyen otel olarak bilinen Çankaya’da köşke yakın yerde konumlanan Çankaya Oteli’nin hikâyesi içerisinde pek çok şeyi barındırıyor. 12 Eylül Askeri Darbesinin ardından Kenan Evren’in isteği ile Çankaya Köşkü’ne yakın olan mülkiyeti Hattat’lara ait alanda otel yapılması istenir. Otelin yılan hikayesine dönüşen serüveni de böyle başlar.

12 Eylül karar vericilerinin eseri olan Çankaya Oteli'nin satılması kamuoyunun gündemine düşünce, hikayesini ve tehditleri yazmanın önemi ortaya çıktı.

Yıllarca çürümeye terk edilmiş otelin Ankara için büyük bir imar sorunu olduğu aşikardır. Yer seçiminin yanlışlığı, Çankaya’ya getireceği trafik ve altyapı yükü ve Papazın Bağı’nın yer altı suyunu keserek yok olmasına neden olacak, otopark projesi bu satışla birlikte yeniden gündemimizde olacaktır.

1984 yılından başlanan inşaat pek çok imar sorunu, yola mesafesi, fazla metrekaresi, Papazın Bağı’nın hemen yanına inşa edilmesi planlanan otopark sorunları ile devasa bir imar yüküdür. Toplam inşaat alanı yaklaşık 87 bin metrekare olan ve 110 metre yüksekliğindeki yapının 2016 satış raporuna göre yüzde 65’i tamamlanmıştır. El değiştirmeler yaşamış ve en son sahibini bulmuştur.

Çankaya Oteli, Çankaya’da Uğur Mumcu Caddesi ile Kız Kulesi Sokağı’nın köşesinde otel kongre salonları ve ticaret merkezinin bulunduğu 5496 ada 11 parselde (11.313 metrekare) yer alır. Çankaya Oteli’nin hemen karşısında Uğur Mumcu Caddesi’nin altından 5464 ada 21 parsel’e (8.170 metrekare) tünelle bağlantı yapılarak birleştirilir. 1. Derece Doğal Sit Alanı olan Papazın Bağı’nın hemen üstüdür burası. Buraya Çankaya Oteli için 6 katlı otopark imar planı izni verilir.

0.jpg

Papazın Bağı’nda otoparka kurban edilen ağaçlar

Ankara’nın nefes koridorlarından olan ve ortaokul lise yıllarımızda herkesin mutlaka bir kez gittiği, üniversitede öğrencilerimle kent ve mimarlık derslerimizin yapıldığı nadide mekanlardan birisi olan Papazı Bağı’nın hemen bitişiğinde otelin otopark inşaatının başlaması ile 2004 yılında ağaçlar kesilmeye başlanır. Papazın Bağı’nda yüzyıllık çınarlar, karadutlar kesilir. Koruma Kurulu’nun 1. Derece Doğal Sit ilan edilmesi kararına dikkate bile almadan, 22 adet çınar ve karadut ağacı Çankaya Oteli’nin otoparkını yapan inşaat firması tarafından pervasızca kesilir.

O dönemde Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Şehir Plancıları Odası, Çevre Mühendisleri Odası Ankara Şubeleri Papazın Bağı’nı yok edecek otopark projesinin durdurulması ve Çankaya Belediye Meclisinin 29.08.2003 tarihli kararıyla kabul edilen Çankaya otel, kongre ve alışveriş merkezi binasına hizmet verecek 6 katlı otopark yapılmasını öngören imar planı kararını yargıya taşır.

Bilimsel ve teknik gerekçeye dayanmayan ve kamu yararına yönelik olmayan bu plan değişikliğinin, yargı süreci devam ederken, Papazın Bağı’nda gerçekleşen kaçak ağaç kesimi ve kaçak yol inşaatı başlar. Meslek Örgütleri devreye girerek kampanya başlatır. Papazın Bağı’nda ağaçların kesilmesi ile ilgili sorumlulukları bulunan dönemin Çankaya Belediye Başkanı, müdürleri, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürü ve Aymet İnşaat Taahhüt Tic. A.Ş. yetkilileri hakkında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulur. İmza kampanyaları açılır, basın duyuruları yapılır, Papazın Bağı’nda etkinlikler düzenlenerek kamuoyu yaratılır. Ankaralılar Papazın Bağı’na sahip çıkar.

Otopark yapılamıyor

Meslek Odalarının açtığı davada imar planlarının yürütmesi 2005 yılında oy birliği ile durdurulur. Ankara 6. İdare Mahkemesi “plan değişikliğinin yapı yaklaşma mesafeleri, emsal artışı ve trafik yönünden şehircilik ilkeleri ve planlama tekniklerine, üst ölçekli planlar ve imar mevzuatı ile kamu yararına aykırı olduğu sonucuna varılmakla, tesis edilen dava konusu Çankaya Belediye Meclis kararında hukuka uyarlık görülmediği” gerekçesiyle; sürece noktayı koyar. Çankaya Oteli’nin 6 katlı otoparkı yapılamaz.

Çankaya’da bitmeyen otelin bitmeyen hikayesi bu yeniden satışla birlikte, yapılamayan otopark, Çankaya Belediyesi’nin, Büyükşehir Belediyesi’nin, meslek örgütlerinin ve Ankaralıların gündeminde yerini alacaktır. Hepimiz için yeni bir sınav ve mücadele dönemi başlıyor. Bu süreçte meclis kararlarını takip etmek, kamuoyu ile paylaşmak tavır almak kent hakkımız ve hepimizin sorumluluğunda.

Eğer istersek hikayenin mutlu sonu olabilir…

Hıdırellez’de bir dilek de Çankaya için olsun. Çankaya Oteli’ne otopark yapılacak alanın kamulaştırılarak Uğur Mumcu Caddesi’nden girilen Papazın Bağı’nın sonundan çıkılan bir vadi düzenlemesi Çankaya için ne büyük nefes olurdu. Yapılaşma arasında sıkışan, giderek yüksek yoğunlukla kuşatılmaya çalışılan Çankayalının hakkı kenttin hakkı, hepimizin hakkıdır bu mutlu son. Eğer istersek neden olmasın. Çankaya Belediyesi’nin yeni yönetiminin önünde duran bu kentsel düzenleme Çankaya’da pek çok yer ve apartmanların geniş arka bahçelerinin birleştirilerek oluşturacakları nefes koridorlarının başlangıcı olabilir.

00.jpg

Çankaya Oteli 12 Eylül’ün mekansallığının kentimize bıraktığı izlerden birisi ve yaratacağı tahribatlar, hala devam ediyor.

Baskılara otoriteye haksızlığa karşı direnişte, 6 Mayıs günü aramızdan alınan Deniz Gezmiş Yusuf Aslan, Hüseyin İnan’a saygıyla onların kararlığında devam ediyor. (Kısa Dalga)

Önceki ve Sonraki Yazılar
TEZCAN KARAKUŞ CANDAN Arşivi
SON YAZILAR