SAMİM AKGÖNÜL

SAMİM AKGÖNÜL

İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi

İzmir’de bir şeyler oluyor.

6’lı masanın tozu, Ekrem İmamoğlu’nun gürültüsü, Mansur Yavaş’ın sağır edici sessizliği dikkatleri gündelik siyasal polemiklere çekerken İzmir’de Tunç Soyer sessiz ve derinden ama yapısal ve “politika” kavramının hakkını veren işlere imza atıyor.

Bilindiği gibi 20 yüzyıl Türkiyesi’nin ekonomik, toplumsal ve politik temelleri 17 Şubat- 4 Mart 1923 tarihleri arasında gerçekleşen “İzmir İktisat Kongresi”nde atıldı. Buradaki “İktisat” kavrami yeni bir kavram. 19. Yüzyıl sonlarında Fransızcadan alınan ekonomi sözcüğüne karşılık seçilen Yeni Osmanlıca bir sözcük. İlber Ortaylı'ya göre Ahmed Cevdet Paşa tarafından önerilmiş.

Yüz yıl sonra aynı tarihlerde, gene İzmir’de, bu sefer ikinci yüzyılın İktisat Kongresi yapılacak. Ekonomi kelimesinin Yunanca etimolojisine uygun olarak buradaki “iktisat”ın toplumsal yaşamın her yönünü kapsadığını varsayabiliriz. Ekonomi hem oikos (ocak) hem de ekümen (evren).

15-21 Şubat 2023 tarihleri arasında, Türkiye'nin yeni döneminin ekonomisini, toplumsal kodlarini ve politikasını belirlemek üzere tüccarlar, çiftçiler, işçiler, sanayiciler ve esnafların oluşturduğu dört grubunun katılımı ile gerçekleşecek bir toplantı düzenlenecek. Bu toplantıda, kırsal kesimlerden, metropollerden, Türkiye'den ve dünyanın farklı yerlerinden uzmanlar bir araya gelecek ve kapsamlı oturumlar gerçekleştirecekler.

Ancak daha da önemlisi, bu çalışmanın zamana yayılması ve derinleşmesi. Zira Şubat’taki kongreden önce, 2022 yılı boyunca ve 2023’ün başında bir dizi toplantı düzenlendi ve hâlâ da düzenleniyor.

Sürecin ilk aşaması “Paydaş Grupları” ön buluşmaları, Ağustos-Aralık 2022 tarihleri arasında yapıldı. Bu toplantılarda, işçi, çiftçi, tüccar, sanayici ve esnaf temsilcileri ayrı ayrı buluştu ve kendi sektörlerini etkileyen sorunları masaya yatırdı. Dört ay boyunca, bu gruplar Türkiye ekonomisini nasıl gördüklerine dair fikirlerini paylaştı ve çözüm önerileri belirledi. Bu ön buluşmaların sonunda her bir grup üç ayrı taslak bildirge hazırladı. Söz konusu metinler demokrasi, doğa, tarih ve inovasyon alanlarında çalışan dört uzman grubun değerlendirmesine açılacak ve Kongre Yüksek İstişare Kurulu tarafından değerlendirilecek.

Bu uzun soluklu çalışmandan sonra, Ocak 2023’de ise 4 uzman buluşması gerçekleştirildi ve gerçekleştiriliyor.

İlk buluşma teması "Birbirimizden Razıyız” oldu. 13 Ocak 2023'te İzmir'deki Aziz Vukolos Kilisesi'nde yapılan toplantıya farklı kültürel özelliklere sahip toplulukların temsilcileri katıldı.

İkinci uman buluşması bu satırları yazdığım gün, yani 20 Ocak’ta gerçekleşiyor. Teması “Doğamıza Dönüyoruz”. Elbette bu toplantıda iklim krizi, ekoloji ve doğayla uyumlu kalkınma konularında çalışan, Türkiye ve dünyanın farklı davet edilen uzmanlar, 21. Yüzyıldaki yeni ekonomi politikalarının belirlenmesi hakkında konuşuyorlar.

Üçüncü buluşma 25 Ocak’ta ve konusu “Geçmişimizi Anlıyoruz” olacak. Toplantının amacı Anadolu topraklarının sadece Türkiye’den ibaret olmadığını anlamak ve anlatmak, Türkiye topraklarındaki bütün geçmiş kültürleri içselleştirmek olacak.

Dördüncü ve son uzman buluşması 4 Şubat’ta “Geleceği görüyoruz” teması çerçevesinde yapılacak. Umarım uzmanların gördüğü gelecek adil, eşitlikçi, neşeli, refahın ve mutluluğun paylaşıldığı bir Türkiye olur.

Bu sürecin son halkası 15-21 Şubat 2023 tarihlerinde yapılacak büyük kongre. Kongre’ye çiftçiler, işçiler, sanayici ve esnafların yanında önceki safhalarda yer alan tüm uzmanlar ve diğer bileşenler iştirak edecek.

Siyasetin bu kadar kirlendiği, siyasetçilerin kamuoyu nezdinde ya popülist, ya dolandırıcı, (ya da hapiste) olarak görüldüğü bu dönemde, söz konusu toplantıların varlığını ve izlenen yöntemi çok değerli bulduğumu söyleyebilirim.

Herhalde buradaki dinamik seçim kampanyasına da yansıyacak ve popülizmden, sığ siyasetten yaka silkmiş seçmenlere somut ve ulaşılabilir bir gelecek, en azından, vaat edilecek.

Evet, İzmir’de bir şeyler oluyor. Ve seçim sonucundan bağımsız olarak Yeni “yeni” Türkiye hazırlanıyor.

Önceki ve Sonraki Yazılar
SAMİM AKGÖNÜL Arşivi